Membasuh Jubah

Wahyu 22: 14

Kadu’ na puyan nai tula’ ira’ bara’ Tuhan Yesus ncé nya’in lé’é kenai kenta’. Makin kadu’ isiu, kepo ngan tuyau ira’ bara’ puyan ini. Kua’ ke ba’an daau tira’ dalem Kitab ta po’o. Kitab ini ia’ bara’ Ié dau kenai. Nga lu tisen a di. Buk Kitab ncé bara’ a pa mu, jawai ineu pilu ke tisen.

Un o, mpei Kitab bara’ a menginyé tua’ lu’ un. Dengkep Kitab ti kumé daau, ke so’on ileu ke petenup usé lu selepé’ apan – apan lu sedia na. Uvan na ncé uva’ ileu ke tapa, ncé uva’ ileu ke lungun ngan ke ncé siu’ tusap ta pa mu. Uvan na un ‘agenda’ ngan URUSAN KERAJAAN ALLAH a kenai kenta’.


Mpei é’ ke daru’ bara’ ngiri ngiri kenaa kumé daau kini un, di’, bang é’ uva’ ke kongsi ‘penemuan peribadi’ é’ neng sé lu’ ayat ia’ aki’ ngetawai umet Puyan Luwa’ pasal 22 ayat 14..


Membasuh Jubah.


Ini jelas bahasa kiasan. Ja’ un lu un ‘jubah’. Tetapi pendengar dan pembaca kitab wahyu faham apa ertinya jubah ini. Ini yang saya turut fahami.


Jubah atau dalam bahasa orang putih sebagai ‘robes’ adalah satu lagi lapis baju yang dipakai atas lapisan sebelah dalam. Ia biasanya lebih labuh.


Mpei lu ira’ ko’ lebu’ ileu ni biasa ngelintut un jubah ba’an ko’ lebu’ Timur Tengah ti un. Perbezaan budaya ta mu.

Di’, un signifiken perkataan jubah ini o, uvan ke siu’ pilu. “Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya....”. Membasuh jubah ini sepertinya suatu proses, suatu perjalanan dan suatu keputusan yang disedari, dilakukan untuk suatu tujuan tertentu.


Ayat yang sama menerangkan hasil dan pencapaian yang terkait dari basuhan jubah itu – iaini memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu !!! Ini adalah suatu subjek lebih luas tentang hidup kekal yang saya tidak sentuh di sini.


Berbalik kepada perbualan mesej whatsapp beberapa orang teman mengenai dekatnya kedatangan Tuhan Yesus, saya merasa sangat yakin bahawa semakin jelas pentingnya kita turut membasuh jubah kita senantiasa supaya didapati tergolong dan terkira dalam daftar memperolehi sesuatu yang dikatakan dalam kitab nubuat itu.


Inilah saya ingin kongsikan.


Membasuh jubah itu sebenarnya kiasan untuk apa? Apa ertinya yang sebenar?


Téé’ ilan teleu ko’ Yesaya 55.

Ayo, hai semua orang yang haus,

Marilah dan minumlah air

Dan hai orang yang tidak mempunyai wang, marilah!

Terimalah gandum tanpa wang pembeli dan makanlah,

Juga anggur dan susu tanpa bayaran.

Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaKu,

dengarkanlah maka kamu akan hidup.


Membasuh jubah bukannya dengan detergent atau sabun tetapi suatu kiasan tentang menyahut panggilan, pelawaan dan penyertaan dan penyerahan kepada Tuhan Yesus. Dalam Dia sepertinya ada semua jawapan dan penyelesaian kepada semua macam soalan keselamatan dan kepuasan serta kekekalan. Mendekat, mencari, menemui serta mengalami (hidup bersama dalam keintiman tahap luarbiasa) adalah kerinduan Yesus untuk semua kita.


Urusan ‘membasuh’ atau ‘menyuci’, itu sendiri sepertinya bukan dilakukan oleh kita sehingga kita berfikiran kita layak menerima penyucian itu.


Efesus 8:8 mengingatkan kita tentang ini.


Sebab oleh kerana kasih karunia kamu diselamatkan kerana iman,

itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah,

itu bukan hasil pekerjaanmu,

jangan ada orang yang memegahkan diri.


Kita sudah boleh menjangka bagaimana cara jubah kita itu dibasuh dan dicuci – iaini dengan DARAH ANAK DOMBA. Ia melibatkan penyembelihan ANAK DOMBA di salib. Ia adalah karya Allah dalam mengasihi kita, telah menyelamatkan kita dan kita diajak untuk menerima penyelamatan itu. Itu saja. Kita hanya menghulur tangan dan menerima. Kita hanya perlu percaya (sebab kita tidak nampak peristiwa penyalipan itu) dan mengakui dalam hati, mulut, tangan, kepala, kaki dan seluruh apa yang kita ada – bahawa Yesus telah melakukan semuanya untuk saya. Kesedsaran dan kepercayaan ini akan mengubah dan membawa kita ke tahap keintiman baru setiap hari dengan Yesus. Kita hanya perlu mendengar (dalam pengertian akur) kepada pimpinan Roh Kudus.


Uvan a mengelan alé’ péé’ Yesus lepek matai lawé penyala’ é’, ngan Ié lepek mui’ aki’ umet mung jameng ngan penyala’, mpei un ineu ineu ira’ aki’senteng ke mulen nu’un. Uvan na mung mung ineu ira’ un neng aki’, ngiri pa mung ineu ira’ aki’ un, urip é’ aki’ mencai kumé Ie.

Kesaksian bu’et umet aki’. Daleu é’ Form 1 ra na uvan Tuhan peliung kimet é’ ngetisen perlu é’ un juruselamat umet penyala’ ngan patai. Uvan lawé gayeng Berué Bué melalui tract The 4 Spiritual Laws daleu inyé, é’ terima Tuhan Yesus kata é’ tengen, ngan lunu’ bangen é po’o. Dan setelah itu, perjalanan spiritual urip é’ terlalu banyak dipelihara dan dipimpin oleh Roh Kudus.


Sehingga kini, sehingga kedatangan Tuhan sudah lama tertunda, saya sedar bahawa Dia telah melakukan segalanya untuk saya – supaya Dia sahaja, hanya Dia sahaja yang layak menerima segala sesuatu. Mpei tegen é’ uva’ Ié ngkadi’ ngkadi’ pu’un di’, mpun un lan pa lawé uvan na ke ngdaru’ jatanm kenaa mu – apan teleu mung ‘membasuh jubah’!


Mpun mengiri taam pa mu.


Murip na teleu séé’ ngan bué’, ngepeden Ié kenai kajen.


Tuhan Yesus, datanglah segera.

Tanpa wahyu, rakyat menjadi liar