Kamus Lebu' Kulit

Nemleu kateu isiu lebu' kulit kini aring. Bara' erti a po'o.
Thank you for contacting us. We will get back to you as soon as possible
Oops. An error occurred.
Click here to try again.

Our Endangered Language

Going by the conversation of members in this website, I fear for the Lebu' Kulit. It is apparent that the present youths are on their way losing our mother tongue. It is a near tragedy and something needs to be done.

 

Un pilu tu'é kena' a mengempei pa mu, di', awa' nilu tu'é lu' kuyai ketei a tiga lu' apan na ncé tai deram ngan tai linget ngan ketai lenyo ngan ketai puso' ngan ketai salai ngan ketai leka' ileu palet alé' alé'.

 

Bahasa jiwa bangsa. Bahasa itu indah.Bahasa itu budaya kita. Ia warisan kita berzaman. Namun bahasa apa yang kita pakai? Bahasa apa yang kita tengah wariskan kepada generasi baru kita? (Pembetulan: bahasa siapa?)

 

Kalau diperkira dari penguasaan bahasa bahasa, rata rata kita lebih fasih berbahasa Melayu dari bahasa ibunda. Ini di Malaysia. Mungkin keadaan ini lebih nyata lagi di Indonesia sehingga anak anak kecil tidak lagi menggunakan bahasa nenek moyang. Inilah buah dan hasilnya program nasionalisma yang memadam identiti suku bangsa kecil di dalam usaha menunjangkan identiti 1 bangsa merdeka.

 

Senario ini terevolusi dalam sekitaran sikap pemimpin yang mengenepi usaha pengekalan bahasa bahasa lain selain dari bahasa kebangsaan. Sistem pengajaran dan pembelajaran rasmi negara tidak menjenguk ke arah pengekalan bahasa bahasa suku (kecuali Iban). Soal mengapa pemimpin negara melakukan ini (atau tidak melakukan apa apa mengenainya) bukan satu satunya soalan  yang perlu ditanya. Soalan mengapa masyarakat itu sendiri tidak sedar dan tidak melakukan apa apa untuk mengekalkannya - itu soalan yang lebih tepat untuk diperdengarkan. Jadi - tepuk dada tanya selera. Mengapa lebu' kulit tidak melakukan sesuatu yang konkrit ke arah pengekalan bahasa mereka. Bak kata orang tua tua. Kalau bukan kita yang buat, jangan harap orang lain pula yang buat untuk kita! Itu bukan urusan dan kepentingan mereka…...

 

Rencana pengkaji Barat seperti Antonia Soriente yang masuk ke dalam lingkungan budaya kita mengumpul ketena' (hikayat) dengan mengatakan bahawa bahasa Lebu' Kulit sedang pupus adalah petanda buruk dan amaran lantang bahawa kita tidak boleh memeluk tubuh dalam isu ini. Mengapa kita selalunya hanya mendengar nasihat orang luar lebih dari ahli sendiri untuk menyedarkan diri kita yang sedang menuju ambang malang?

 

Untuk inilah LKT sebagai salah satu saluran kesedaran mengenengahkan isu ini supaya ahli masyarakat lebu' kulit yang berilmu boleh menyumbang sesuatu ke arah pengekalan budaya ini. Bahasa adalah identiti kita. Hilang bahasa itu, hilang juga identiti itu. Cabarannya adalah untuk anda yang berilmu.

 

Soalnya bukan samada anda mahu biarkan identiti bangsa anda hilang. Soalan saya adalah - apakah yang yang anda boleh buat untuk melambatkan kepupusan bahasa ibunda kita?

 

Bawa' na pekeno pekimet ngan ngedalem puyan kuyai ketei ngan irap janan siu' lu' mebo teleu ko' LKT ni peteneng ira' mgkini. Mpei dité teleu ni main main lu' ini un senganak. Urip teleu pavi' anak seu baya' ira' daau teleu pejatan kini ni.

 

Bawa' naam teleu ilan teleu mung ngejangé a.

 

Admins.

Members Area

Ahli (Rawak)

Kempen [Senteng upload penco naam tei a]

Video (Senteng paam upload video nem pa kini)

1981 views - 0 comments
3100 views - 4 comments

Tanpa wahyu, rakyat menjadi liar