Forum LKT - Celik dan Intelek

Latar Belakang

Dengan pengetahuan manusia yang semakin bertambah seiring perkembangan dunia informasi dan teknologi luas di mana maklumat dalam segala bidang semakin mudah diperolehi, lebu’ sebaliknya kian terurai tanpa halatuju tertentu, kurang memanfaatkan sumber sumber yang ada padanya dan yang tersedia di sekelilingnya. Wujud senario kepincangan menebal dengan masing masing ahli lebu’ berhubungan dengan ‘tali longgar’ yang kini perlu dipulih, diperkuat dan dijalin lebih kemas.


Ringkasnya, banyak isu dan perkara penting yang perlu dikupas oleh lebu’ untuk menyiapkan diri menghadapi cabaran masa depan kompetitif dengan membentuk kemas generasi mudanya.

Melihat keperluan ini, dengan izin Tuhan satu proposal untuk mengadakan semacam siri pertemuan berbentuk woksyop dirangka kasar, seperti berikut, untuk dikemas lebih baik.

 

Tujuan

 1. Meningkat kesedaran dan pengetahuan lebu’ (peserta) tentang pentingnya:

   1. Kerharmonian dalam lebu’Penyatuan dan kesatuan penduduk pelbagai usul dan sisilah
   2. Merangkum dan menjangkau semua ahli lebu’ dalam segala program lebu’
   3. Pelaburan pendidikan ke arah pengingkatan taraf ekonomi
 2. Mengolah langkah membina generasi berwawasan dan berpartisipasi

 

Matlamat
 1. Mengenalpasti dan menilai kelemahan kelemahan lebu’
 2. Mengenalpasti isu dan peluang peningkatan/pembaikan dan penyelesaian dalam hal:-


   •  Semangat kerjasama dan kerja berpasukan


   • Kesatuan minda dan tujuan
   • Sikap positif

3. Mengenalpasti ruang dan peluang penglibatan aktif belia dalam gerakan masyarakat

 

Tempat / Tarikh :

Barisan Fasilitator:

 

Mod Penyampaian Bahan : Pelbagai

 

Tajuk-tajuk pembentangan (proposed)

Dayakism and Malaysia Agreements 1963

Kepimpinan Lebu’ : Masalah dan Cabaran

Brainstorming : Rancana Lebu’ 10 Tahun Ke Depan

Generasi Harapan : Di mana kedudukan mereka?

Dana Lebu’ : Untuk Apa?

 

Kumpulan Sasaran

  1. Semua belia / beliawanis lebu’ (umur 40 tahun ke bawah)
  2. Penuntut sekolah/kolej/universiti
  3. Tamen – sinen

 

Jadual Program: dicadangkan sewaktu cuti semester persekolahan bulan Mac 2015.

 

AJK Pelaksana : perlu dibincang

Tiga paam leu komen ngan bara' daau nem leu. Send message (nye ta buan mesej a kok taau na plu) makik pa buk ie nce petuk talei dalem forum teleu na pa.

Members Area

Ahli (Rawak)

Recent Forum Posts 

Photo Gallery

Video

No recent videos
Thank you for contacting us. We will get back to you as soon as possible
Oops. An error occurred.
Click here to try again.